Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA informa a l’Usuari del Web: www.socmobilitat.cat que l’accés, navegació i utilització de la mateixa implica l’acceptació expressa de tots els termes inclosos en les presents Condicions d’Ús i el seu compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi aquesta web, així com les xarxes socials de Twitter i Facebook.

IDENTIFICACIÓ

Denominació social: SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA
Denominació comercial: SocMobilitat
CIF: A66383761
Seu social: Gran Via de les Corts Catalanes, 16-20, P 1, 08902-L’Hospitalet de Llobregat
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: T 44514, F 59, S 8, H B 458.377
Correu Electrònic: comunicacio@socmobilitat.cat
Pàgina Web: www.socmobilitat.cat (En endavant la Web)

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions d’Ús tenen per objecte regular l’accés, la navegació i la utilització del web per l’Usuari, sense perjudici del dret que SocMobilitat es reserva a modificar-les.

L’accés, la navegació i la utilització dels continguts del Web per part de l’Usuari després de l’entrada en vigor de Condicions modificades suposen l’acceptació de les mateixes.

A l’efecte d’interpretació, entenem que una persona passa a ser Usuari del Web en el moment en què aquest accedeix, navega i/o utilitza els continguts del web i accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat establertes.

RESPONSABILITATS

SocMobilitat no es fa responsable de:

 1. l’ inadequat funcionament i/o errors de la web si això es deu a tasques de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per fer ús del servei.
 2. virus i/o altres components nocius en la web o en el servidor que la subministra.
 3. danys que es generin a l’Usuari en cas d’impossibilitat de prestar el servei a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a SocMobilitat.
 4. perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions d’ús que SocMobilitat s’estableix a la web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de la web.
 5. informació publicada al seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

SocMobilitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

SocMobilitat adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida, sense responsabilitzar pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions.

Així mateix, SocMobilitat no es fa responsable de la informació emmagatzemada en blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar informació en el seu web.

REGLES D’ACCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS

En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 1. Obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi.
 2. Utilitzar algun dels serveis i continguts que SocMobilitat posa a la seva disposició, amb fins il·lícits.
 3. Realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del web o a l’ordinador d’un tercer.
 4. Utilitza la web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 5. Accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectades, a cap servidor de SocMobilitat, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

En el cas que l’Usuari causi danys a tercers, per fer ús de qualsevol servei i contingut facilitades a través del web, exonera expressament a SocMobilitat, de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l’Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se.

SocMobilitat es reserva el dret d’exercici de les accions legals oportunes en cas d’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’Usuari.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

SocMobilitat no controla els continguts, ni les condicions d’ús ni la Política de Privacitat de les webs de tercers.

Així doncs, SocMobilitat no serà responsable de la disponibilitat d’aquestes webs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o servei oferts en aquestes.

L’Usuari accepta que SocMobilitat no serà responsable de les pèrdues o danys en que l’Usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat de les esmentades Web.

D’altra banda, l’Usuari que vulgui introduir enllaços a la web de SocMobilitat des de la seva pròpia web estarà obligat a complir les següents condicions:

 1. Ha d ‘obtenir una autorització prèvia de SocMobilitat.
 2. L’enllaç únicament vincularà amb la web a través de la seva adreça d’Internet.
 3. Des de la web que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre SocMobilitat.
 4. La Web que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums.

En tot cas SocMobilitat es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a aquest web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SocMobilitat és titular i/o disposa de les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, la marca, el nom comercial i els signes distintius. En particular, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la web relatiu als serveis, continguts i/o eines facilitades per SocMobilitat.
En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets per part de SocMobilitat.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d’aquesta Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l’exercici dels drets d’explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de SocMobilitat.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

SocMobilitat es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present web, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de totes les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

PROGRAMA KIT DIGITAL FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

Logos Kit Digital
Logo digitalizadores kit digital